De huisartsenpraktijk is bereikbaar elke dag tussen 8u en 19u.
Vanaf 19u gaat het anwoordapparaat op en kan U een beroep doen op de wachtdienst.


Voor een online afspraak : logt U in onder consultatie met uw gebruikersnaam en wachtwoord

indien het de eerste keer is dat U een afspraak online wil maken, dan dient Uzelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken.

dit dient dan nog geactiveerd te worden door de artsen

voor een afspraak kan U eveneens telefonisch contact opnemen op 052/21.37.81 tussen 8u en 12u of tussen 18 en 19uTANDARTS VAN WACHT
tandarts van wacht is telefonisch bereikbaar op zaterdag, zon-en feestdagen tussen 9 en 18u op het nummer: 0903/39 969


ATTESTEN EN VOORSCHRIFTEN

    
Voorschriften

         worden steeds gemaakt na een voorafgaand medisch onderzoek, tijdens de 
         raadpleging en/of huisbezoek.

         Indien u chronische medicatie neemt, kijk voor het consult welke pillen u nodig heeft.

         Uw arts schrijft steeds medicatie voor tot de volgende consultatie waarop hij 
         controle nodig acht.

         Vraag geen voorschriften voor familie of derden, deze worden geweigerd.


    Attesten

       Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig.

       Daarom dien je ook hiervoor  op raadpleging te komen.

       De persoon voor wie het attest betreft dient dan ook steeds in eigen persoon aanwezig te zijn.


       Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid.

       Maak het hem/haar daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk,
       echt en verantwoord is.

       Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.