dokter Huys en dokter Gravez volgden een postgraduaatopleiding rookstopbegeleiding en tabacologie.

Deze rookstopconsulten duren langer dan de gewone consultatie en worden terugbetaald door de mutualiteit.

Tijdens een eerste verkennende consultatie van ongeveer 45min wordt afgetast wat U al weet, welke pogingen U ondernam, waarom U slaagde of faalde.
Samen wordt dan gekeken naar de beste behandeling in uw geval. Soms wordt medicatie gestart, soms wordt nicotinevervangtherapie voorgeschreven, soms wordt rookafbouw en rookdagboek gestimuleerd, ...

Na 14 dagen komt U terug , ongeveer rond de rookstopdatum voor een tweede gesprek.

Daarna komt U na 14dagen of een maand terug, later nog eens.